Referencie - Priemyselná a špeciálna geodézia

  • JE Mochovce
- vybudovanie trvalej polohovej vytyčovacej siete pre 3. a 4. blok EMO
- topografické zameranie a spracovanie areálu celej elektrárne JE Mochovce a vyhotovenie 3D plánu
- vytýčenie hlavných osí turbogenerátorov 31, 32, 41, 42
- kontrolné merania geometrických parametrov žeriavových dráh a žeriavov
  • Istrochem Bratislava - meranie náklonov a parametrov komína

  • US Steel Košice - 24 hodinový monitoring plynového potrubia za účelom zistenia deformácií plynového potrubia vysokej pece

  • VE Ružín, Kostolná, Lipovec, Dobšiná, Nosice - meranie kruhovitosti satora a rotora TG - zameranie vnútorného priemeru v 360˚ statora a vonkajšieho priemeru rotora v troch výškových rovinách