×
 • Bojnická 3
 • 83104 Bratislava
 • Slovenská 26
 • 08001 Prešov

Referencie

Referencie

Prezrite si zrealizované, ako aj súčasné aktivity spoločnosti GEFOS SLOVAKIA v oblastiach líniových stavieb, pozemných stavieb, priemyselnej a špeciálnej geodézie, sledovania priestorových deformácii, 3D laserového skenovania, pasportizácie a iných.

Mapa referencií

Ukončené projekty

 • Všetko
 • Líniové stavby
 • Pozemné stavby
 • Špeciálna geodézia

Most APOLLO Bratislava

Zaistenie kompletných geodetických prác pre montáž oceľových konštrukcií hlavnej mostnej konštrukcie a estakád. Spracovanie projektu naplavovania mosta cez Dunaj. Koordinácia samotnej operácie naplavovania a iné.

R2 Ožďany

Mostný objekt na rýchlostnej komunikácii R2 v Ožďanoch.

R3 Oravský Podzámok – Horná Lehota

Mostné objekty na rýchlostnej komunikácii R3.

D1 Mengusovce – Jánovce

Betónové mostné konštrukcie (monolitické, prefabrikované). Oceľové mostné konštrukcie obj. 201, 207. „Drevená“ oblúková mostná konštrukcia – obj. 231 most na migračnom ťahu zveri.

Modernizácia železničnej trate Nové Mesto nad Váhom

Práce na modernizácii železničnej trate Trnava – Nové Mesto nad Váhom (2. etapa). Modernizácia stanice v Novom Meste nad Váhom.

Cesta I/50 Lovčica

Hranica kraja, rozšírenie a rekonštrukcia cesty.

R1 PPP III. úsek: Beladice – Tekovské Nemce

zemné teleso, oporný múr, odpočívadlá

R1 PPP I. úsek: Nitra - západ - Selenec

zemné teleso, mostné konštrukcie (oceľová oblúková nosná konštrukcia)

R1 PPP IV. úsek: Banská Bystrica

Severný obchvat - mostné konštrukcie na križovatkách Kostiviarska a Rudlová.

D1 Jablonov – Studenec

Montáž oceľových oblúkových nosných konštrukcií obj. 205.

I/61 Trenčín - Most na obchvate cez Biskupský kanál a Váh

Geodet zhotoviteľa mostnej konštrukcie.

STARÝ MOST Bratislava

Zaistenie komplexných geodetických prác pre montáž a výsuv oceľovej konštrukcie (OK) mosta. Komplexné geodetické práce pri vytyčovaní a montáži električkového zvršku na celom úseku a iné geodetické práce

Zimný štadión Ondreja Nepelu Bratislava

Geodetické práce pri montáži nosnej oceľovej konštrukcie nového zimného štadióna. Geodetické práce pri montáži nosnej oceľovej konštrukcie nového zimného štadióna

VE Ružín, Kostolná, Lipovec, Dobšiná, Nosice

Meranie kruhovitosti satora a rotora TG - zameranie vnútorného priemeru v 360˚ statora a vonkajšieho priemeru rotora v troch výškových rovinách

Diaľnica D1 Budimír - Bidovce

Vytyčovacia sieť, výstavba mostných objektov SO 208, 212, 215, 216, 217, 220, meranie deformácií stavebných objektov

Diaľnica D3 Svrčinovec - Skalité

Diaľnica D3 Svrčinovec - Skalité - SO 240-00 Most "Markov" na diaľnici v km 23,995

EPERIA Prešov

Vytyčovacia sieť. Vytyčovanie popri výstavbe. Dokumentácia skutkových stavov. Geometrické plány.

D1 Jánovce - Jablonov

I. a II. úsek diaľnice D1 Jánovce - Jablonov, geodetické práce na mostných objektoch

Jadrová elektráreň Mochovce (dokumentácia)

Vytvorenie dokumentácie a plánu celkovej situácie lokality Mochovce

Výrobné linky (Volkswagen Bratislava)

Vytyčovanie výrobných liniek Volkswagen Bratislava

Zuckermandel

Polyfunkčné mestské centrum ZUCKERMANDEL Bratislava - pasport a monitoring okolitých budov a komunikácií

Obec Dolná Breznica

Zameranie polohopisu a výškopisu obce Dolná Breznica vrátane inžinierskych sietí pre projekt kanalizácie

R2 Žiar nad Hronom

Základná mapa rýchlostnej cesty R2 Žiar nad Hronom, obchvat

Národný ústav srdcových a cievnych chorôb

NÚSCH - Prístavba diagnostického centra a výstavba Detského kardiocentra

D4R7 Obchvat Bratislavy

Geodetické práce pri budovaní inžinierskych sietí a objektov kanalizácie a odvodnenia na diaľničnom projekte D4R7.

Jaguar - Land Rover Nitra

Práce na stavbe haly lakovne v závode Jaguar - Land Rover Nitra.

Prebiehajúce projekty

 • Všetko
 • Líniové stavby
 • Pozemné stavby
 • Špeciálna geodézia

Diaľnica D3 Čadca, Bukov - Svrčinovec

Hlavný geodet pre združenie D3 Čadca, Bukov a geodet zhotoviteľa (Strabag, Hochtief)

D1 Prešov, západ – Prešov, juh

- mostné objekty na diaľničnom obchvate mesta Prešov

R2 Mýtna - Tomášovce

Geodet zhotoviteľa - mostné objekty, zemné teleso, vytyčovacie siete.

Vyberte si spoľahlivého partnera pre vaše projekty