×
  • Bojnická 3
  • 83104 Bratislava
  • Slovenská 26
  • 08001 Prešov

Kontakt

GEFOS SLOVAKIA, s.r.o.

Spoločnosť GEFOS SLOVAKIA, s.r.o. je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 29039/B.
spoločnosť Gefos Slovakia, centrála Bratislava
spoločnosť Gefos Slovakia, pobočka Prešov
Konateľka spoločnosti
Ing. Kateřina Nakládalová
+421 910 927 130
katerina.nakladalova@gefos.sk
Technický riaditeľ
Ing. Marek Matiaš
+421 911 736 003
marek.matias@gefos.sk

Projektový manažér pre
západné Slovensko

Ing. Lukáš Jurčík
+421 911 360 290
lukas.jurcik@gefos.sk

Projektový manažér pre
stredné Slovensko

Ing. Michal Janíček
+421 911 179 058
michal.janicek@gefos.sk

Projektový manažér pre
východné Slovensko

Ing. Ladislav Karch
+421 911 951 677
ladislav.karch@gefos.sk