Firma GEFOS® SLOVAKIA, s.r.o. sa zaoberá činnosťou v odbore geodézie a fotogrametrie. Je dcérskou spoločnosťou českej firmy GEFOS® a.s., ktorá patrí medzi najväčšie firmy v odbore v rámci ČR a má za sebou viac ako dvadsaťťročnú históriu. Viac o firme GEFOS® a.s. je možné sa dozvedieť na www.gefos.cz

Na Slovensku pôsobí firma od roku 2003, má za sebou rad úspešných projektov, rozvíja sa po stránke technologického vybavenia a je certifikovaná systémom certifikácie ČSN EN  ISO 9001:2009 pre výkon zememeračských činností. Využíva najmodernejšie prístroje a technológie v odbore geodézie a fotogrametrie vďaka priamej väzbe na jedného z najvýznamnejších producentov meračskej techniky, firmu Leica Geosystems AG.

Pre budovanie bodových polí plne využívame technológiu GPS, pre práce najvyššej presnosti v priemyselnej geodézii systém IMS (Industrial measuring system), totálna stanica TDA 5005, Leica Absoluter Tracker AT401. Ako jedni z prvých sme zaviedli 3D meranie priestorovým skenerom, ktoré predstavuje úplne nový prístup k získaniu priestorovej informácie a v súčasnosti je najefektívnejšou metódou priestorového merania.

Profil spoločnosti