Referencie - Líniové stavby a mostné objekty

 • Most APOLLO  Bratislava
- zaistenie kompletných geodetických prác pre montáž oceľových konštrukcií hlavnej mostnej konštrukcie a estakád
- spracovanie projektu naplavovania mosta cez Dunaj ako aj koordinácia samotnej operácie naplavovania
 • R2 Ožďany

- mostný objekt na rýchlostnej komunikácii R2 v Ožďanoch pri Lučenci
 
 

 

 

 • R3 Oravský Podzámok – Horná Lehota
- mostné objekty na rýchlostnej komunikácii R3

 

 

 • D3 Hričovské Podhradie - Žilina, Strážov – zemné teleso a mostné objekty

 • D1 Vrtižer - Hričovské Podhradie – zemné teleso a mostné objekty

drevný mostdrevená konštrukcia počas výstavby

 • D1 Mengusovce – Jánovce

- betónové mostné konštrukcie (monolitické, prefabrikované)
- oceľové mostné konštrukcie obj. 201, 207
- „drevená“ oblúková mostná konštrukcia – obj. 231 most na migračnom ťahu zveri

 

 • modernizácia železničnej trate Trnava – Nové Mesto nad Váhom, 2. etapa
- práce na modernizácii železničnej trate a stanice v Novom Meste nad Váhom
 
 • priemyselný park EUROVALLEY Malacky – železobetónový most cez tok Malina

 

 • cesta I/50 Lovčica - hranica kraja – rozšírenie a rekonštrukcia cesty

 • R2 Figa - obchvat  – kompletné geodetické práce (mostné konštrukcie, zemné teleso)

 • R1 Žarnovica – Šášovské Podhradie I, II. Etapa - mostné konštrukcie, oporné múry, zemné teleso

 • D1 Bratislava – Senec – úprava stredového pásu diaľnice

 • R1 PPP I. úsek: Nitra - západ - Selenec

– zemné teleso, mostné konštrukcie (oceľová oblúková nosná konštrukcia)

 • R1 PPP II. úsek: Selenec – Beladice

– mosty (monolitické, prefabrikované, segmentové...)

 • R1 PPP III. úsek: Beladice – Tekovské Nemce

  •  
 – zemné teleso, oporný múr, odpočívadlá
 • R1 PPP IV. úsek: Banská Bystrica – severný obchvat - mostné konštrukcie

 

 • D1 Jablonov – Studenec – montáž oceľových oblúkových nosných  konštrukcií obj. 205

 • cesta I/75 Veľký Krtíš - Pôtor, sanácia - rekonštrukcia a rozšírenie cesty

 • I/50 Zvolen, Pustý hrad - Neresnica  - hlavný geodet zhotoviteľa

 

 • I/61 Trenčín -  Most na obchvate cez Biskupský kanál a Váh - geodet zhotoviteľa mostnej konštrukcie

 • R2 Žiar nad Hronom - obchvat - hlavný geodet zhotoviteľa

 • Rýchlostná cesta R2 Pstruša - Kriváň - kompletné geodetické práce pri výstavbe líniovej stavby

 • D1 Jánovce – Jablonov I. a II. úsek
  - mostné konštrukcie, oporné múry, zemné teleso
  - zaistenie geodetických prác pri geotechnickom monitoringu

 

 • STARÝ MOST Bratislava
Nosný systém MHD, prevádzkový úsek Janíkov Dvor- Šafárikovo námestie v BA, 1.časť Bosákova ulica – Šafárikovo námestie
- zaistenie komplexných geodetických prác pre montáž a výsuv oceľovej konštrukcie (OK) mosta
- ge​​odet zhotoviteľa betónových mostných konštrukcií (estakáda "Artmedia", estakáda Einsteinova, cyklolávka)
- komplexné geodetické práce pri vytyčovaní a montáži električkového zvršku na celom úseku

električková trať v Petržalke

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 • cesta I/77 Bardejov, juhozápadný obchvat - mostné objekty

 • Diaľnica D1 Lietavská lúčka - Višňové - Dubná Skala - usmerňovanie ražby tunela Višňové

 • Diaľnica  D3 Svrčinovec - Skalité - SO 240-00 Most "Markov" na diaľnici v km 23,995