Referencie - Sledovanie priestorových deformácií

  • JE Mochovce

- meranie zvislých posunov základov turbogenerátorov 31, 32, 41, 42 (0.tá etapa)
- sledovanie sadania číriacich a zahusťovacích nádrží počas testovania vodotesnosti v areáli EMO12
  • R1 PPP I. úsek: Nitra - západ – Selenec – sledovanie priestorových deformácií oceľovej oblúkovej nosnej konštrukcie obj. 201

  • R1 PPP II. úsek: Selenec – Beladice – sledovanie zvislých a horizontálnych posunov mostných objektov 202, 203, 204, 208,209, 210, 211, 212, 213,214 počas výstavby

  • sledovanie zvislých a horizontálnych posunov mostných objektov počas výstavby na všetkých úsekoch D1, R1, R2,  na ktorých sme sa geodeticky podieľali

  • Slovenské národné divadlo - Umelecké dielne SND Bratislava - geodetický monitoring prístavby budovy skladov

  • Starý most Bratislava - sledovanie zvislých a horizontálnych posunov mostných objektov počas výstavby