Referencie - Pasportizácia a foto, video-dokumentácia

  • Bratislava Westend square – pasportizácia okolitých objektov komplexu Westend a priľahlej komunikácie

  • Rezidencia Grunty – Líščie údolie, Bratislava – pasportizácia objektov v bezprostrednej blízkosti výkopových prác budovaného koridoru pre inžinierske siete

  • R4 Košice – Milhosť – pasportizácia obslužných dopravných komunikácii

  • STOP SHOP Dubnica nad Váhom – pasportizácia dopravnej komunikácie pred výstavbou nákupného centra

  • Obchodné centrum Levice – pasportizácia priľahlých dopravných komunikácii

  • Polyfunkčné mestské centrum ZUCKERMANDEL Bratislava – pasport a monitoring okolitých budov a komunikáci

  • projekt TEN-T I/50 KE Sečovská cesta - Ďurďošík

  • Diaľnica D1 Prešov - Budimír