Referencie - Kataster nehnuteľností

Geometrické plány ku kolaudácii:

  • úsek D1 Vrtižer - Hričovské Podhradie

  • cesta I/50 Lovčica – hranica kraja

  • úsek R1 Žarnovica – Šášovské Podhradie I, II. Etapa 

  • úsek R2 Žiar nad Hronom - obchvat 

  • úsek D1 Jánovce - Jablonov I. a II. úsek

  • úsek D3 Žilina (Strážov) - Žilina (Brodno)

  • I/50 Zvolen, Pustý hrad - Neresnica

  • Most cez Hron v Brezne - Bujakovo

Geometrické plány pre potreby Slovenského plynárenského priemyslu a.s. 

Geometrické plány pre potreby Západoslovenskej distribučnej a.s. 

Geometrické plány pre verejnosť

Majetkoprávne vysporiadanie pre potreby Národnej dialničnej spoločnosti