Referencie - Pozemné 3D laserové skenovanie

 • Slovnaft Bratislava - skenovanie a vyhotovenie 3D modelu potrubných mostov

 • Skloplast Trnava  - skenovanie a vyhotovenie 3D modelu výrobnej technológie

 • vodné dielo Rozgrunt - skenovanie a vyhotovenie 3D modelu vzdušného svahu hrádze

 • Bratislavský hrad - skenovanie a vyhotovenie 3D modelu hradnej studne na nádvorí

 • JE Mochovce – dokumentácia skutkového stavu rozostavaných blokov primárneho okruhu EMO 3, 4

 • Nafta Gbely – vyhotovenie podkladov pre projekt

 • most Apollo v Bratislave – dokumentácia skutočného stavu

 • US Steel Košice - monitoring a 3D laserové skenovanie plynového potrubia za účelom zistenia deformácií plynového potrubia vysokej pece

 • MONDI SCP Ružomberok – určenie kubatúry zásob dreva z kalamity v roku 2004 vo Vysokých Tatrách

 • Rybárska bašta Levice – skenovanie a vyhotovenie 3D modelu archeologického nálezu

 • Hviezdoslavovo námestie Bratislava – skenovanie a zdokumentovanie archeologických nálezov

 • Bratislavský hrad - skenovanie archeologických nálezov pri rekonštrukcii hradu

 

most Apollo - mračno bodov        most Apollo_3D model