Ponúkame komplexné služby v oblastiach:

 

Komplexný servis služieb v oblasti ochrany životného prostredia.

V spolupráci s firmou EKOHYDROGEO s.r.o. zaisťujeme komplexný servis služieb v oblasti ochrany životného prostredia:

  • hodnotenie stavu životného prostredia – účelový prieskum, monitoring
  • hydrogeologické štúdie a posudky, ochranné pásma vodných nádrží
  • sanácie ekologických záťaží – štúdie, projekčná činnosť, rekultivácia