Novinky a publikácie

• Príspevok Ing. Miroslava Garaja a Ing. Michala Janíčka na 13. medzinárodnej konferencii GEODÉZIA A KARTOGRAFIA V DOPRAVE - Košice, 21. - 22.9.2017

Garaj, M.; Janíček, M.: Geodetické činnosti pri výstavbe estakády Žilina (Strážov) - Žilina (Brodno) diaľnice D3

 

 

• Príspevok Bc. Tibora Fülekyho a Ing. Lukáša Jurčíka na 13. medzinárodnej konferencii GEODÉZIA A KARTOGRAFIA V DOPRAVE  - Košice, 21. - 22.9.2017

Füleky, T.; Jurčík, L.: Činnosť geodeta pri montáži a výsuve novej oceľovej konštrukcie starého mosta v Bratislave

 

 

• Príspevok Ing. Mareka Matiaša na 13. medzinárodnej konferencii GEODÉZIA A KARTOGRAFIA V DOPRAVE - Košice, 21. - 22.9.2017

Matiaš, M.: Hlavný geodet stavby pri projektoch diaľničnej infraštruktúry

 

 

 

• Príspevok Ing. Mareka Matiaša na IV. Tématických dňoch geodetov 2013

Matiaš, M.: Činnosť geodeta pri výstavbe obj. 205 na stavbe: Jánovce – Jablonov, I. úsek
Technológia postupného vysúvania nosnej konštrukcie

 

 

• Príspevok Ing. Mareka Matiaša na III. Tématických dňoch geodetov 2012 "Inžinierska geodézia"

Matiaš, M.: Nosné konštrukcie mostov a inžinierska geodézia

 

 

 

• Príspevok Ing. Mareka Matiaša na 11. medzinárodnej konferencii GEODÉZIA A KARTOGRAFIA V DOPRAVE konanej v Skalici 12. - 13.9.2011

Matiaš, M.: Geodézia pri výstavbe mostných objektov z pohľadu geodeta zhotoviteľa

 

 

• Referát Ing. Michala Pavlíka z vedeckej výpravy na Machu Picchu v Peru

Pavlík, M.: Po stopách Inků

 

 

• Reportáž o geodetických činnostiach vykonávaných našou firmou počas výstavby mosta Apollo uverejnená vo vedecko-odbornom časopise ZVÁRAČ (1/2005)

"Aby mohli zvárači presne privariť zvary na piatom moste cez Dunaj, boli potrební okrem ich majstrovstva aj geodeti"